Generelt om behandling

  • Der afsættes 50-60 minutter til hver konsultation. Første konsultation op til 90 minutter.
  • Der behandles kun 1 klient af gangen.
  • Jeg følger gældende lovgivning indenfor akupunktur.
  • Jeg har tavshedspligt og opbevarer alt data fortroligt i hht. retningslinjer indenfor GDPR.
  • Jeg anvender kun sterile engangsnåle.

Ønsker du at vide mere om de forskellige behandlingsformer jeg anvender, så se mere i rullemenuen.